Επιστημονική Επιτροπή 39ου ΠΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ*

 

Νικόλαος ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ, Καθηγητής, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Χρήστος ΡΑΧΙΩΤΗΣ, Αναπλ. Καθ. ΕΚΠΑ, Συντονιστής Επιστημονικού

Εμμανουήλ ΒΑΡΔΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής

Μαρία ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγήτρια

Σωτηρία ΓΚΙΖΑΝΗ, Επίκ. Καθηγήτρια

Γεώργιος ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ, Επίκ. Καθηγητής

Ευστράτιος ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Αναπλ. Καθηγητής

Χρήστος ΠΕΡΙΣΑΝΙΔΗΣ, Καθηγητής

Απόστολος ΤΣΟΛΑΚΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής