Ομιλητές – Συντονιστές Κατευθυνόμενου Προγράμματος 39ου ΠΟΣ