Παράταση εγγραφών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019

Αποφασίστηκε η παράταση εγγραφών στο Συνέδριο με μειωμένη τιμή, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019