Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το κατευθυνόμενο πρόγραμμα

Η Οργανωτική Επιτροπή του 39ου ΠΟΣ, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων για το κατευθυνόμενο πρόγραμμα μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019.