Επικοινωνία

Η Οργανωτική Επιτροπή θέλοντας να δώσει μια ξεχωριστή δυνατότητα στους συναδέλφους, συνεργάτες και φίλους για μια άμεση επικοινωνία με τους υπευθύνους της οργάνωσης του Συνεδρίου προέβλεψε την παρούσα ηλεκτρονική σελίδα για άμεση αποστολή μηνυμάτων.

Παρακαλούμε να είστε σύντομοι, σαφείς και περιεκτικοί στα μηνύματα σας.

Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε όλα τα ζητούμενα στοιχεία του αποστολέα. Δεν ζητούνται τυχαία.

Thanks Message