Χορηγίες - Έκθεση

Το 39ο ΠΟΣπροσφέρει μια σειρά χορηγικών δυνατοτήτων για τις εταιρείες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία διοργάνωσης του Συνεδρίου:

Everest Travel & Congresses
Λυκούργου 14-16, 105 52, Αθήνα
Τηλ: 2103249242
Fax: 2103242395
Website: www.everesttravel.gr